Ziekte/verzuim

Goed materieel is essentieel maar wellicht nog belangrijker is goed personeel. Iedere transporteur weet dat het hebben en vinden van personeel niet heel makkelijk is.  Bij ziekte van personeel is het daarom belangrijk goede ondersteuning te hebben van de arbodienst maar ook een vangnet mocht personeel langer ziek zijn via een verzuimverzekering. Bij grote bedrijven zetten we eventueel nog een extra partij tussen de arbodienst en u als klant om de moeilijke langdurige ziektegevallen goed aan te pakken. Neem voor meer informatie of vragen contact met ons op.

Mantelpakket transport

Een goede transportverzekering biedt zekerheid voor ondernemingen die goederen vervoeren of laten vervoeren. Deze ondernemingen lopen namelijk het risico dat er tijdens het transport iets met deze goederen gebeurt dat tot schade aan of verlies van deze goederen leidt. Het adviseren over en het verzekeren van aan transport gerelateerde risico’s betreft een vakgebied op zich. Wij hebben daar de expertise voor en helpen u graag.

Verzuimverzekering

In samenwerking met een van de grootste verzekeraars van Nederland en Brancheloket Transport hebben we een manteltarief transport welke we kunnen hanteren voor klanten van ons kantoor. Daarbij is er in principe ook meteen de afspraak dat er een poortwachter garantie afgegeven wordt. U heeft dan de zekerheid geen derde jaar ziekte te moeten doorbetalen.

Stuur ons uw personeelsbestand (geboortejaar, Man/ vrouw, Bruto jaarsalaris en functie) en indien mogelijk Arbo-rapportages van de afgelopen drie jaar en we kunnen heel snel een indicatie afgeven.

Collectieve ongevallen

Conform de cao-transport moet u voor uw personeel een collectieve ongevallen afsluiten. Deze keert minimaal 1 keer het jaarsalaris uit bij overlijden en twee keer het jaarsalaris bij blijvende invaliditeit. Als we de gegevens hebben van uw personeel voor de ziekteverzuimverzekering kunnen wij heel makkelijk offerte afgeven voor deze verzekering.  Indien u daar geen bezwaar tegen heeft nemen we deze dekking dan ook meteen mee in ons advies

Transport-helpdesk

Transport is een aparte tak van sport. Wij adviseren al meer dan 15 jaar transportbedrijven en helpen u graag om de risico’s die uw bedrijf loopt goed (en voordelig) af te dekken.  Ook als u personeel ziek is en u heeft vragen dan helpt onze schadeafdeling graag en zorgen we dat u weet wat u moet doen.  Bel ons als u vragen heeft op 0162-466330  of mail naar transport@mebnet.nl .

Alle voordelen MEB-transport pakket

  • Scherpe premies
  • Transport- helpdesk
  • Aparte schadedesk
  • Ook voor eigen rijders scherpe tarieven
  • Letsel chauffeurs tot 2,5 miljoen euro
  • Vaste premie vrachtauto
  • Samenwerking 25 verzekeraars
  • Onafhankelijk advies
  • Scherpe premie verzuimpolis Personeel
  • Mogelijkheid inschakelen preventieadviseur