Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) komt steeds dichterbij !!

Terug naar nieuws overzicht

Artikel delen:

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Dit nieuwe arbeidsrecht heeft nogal verstrekkende gevolgen.

In februari ging de Tweede Kamer akkoord met dit wetsvoorstel welke op 1 januari 2020 in werking moet treden. De eerste kamer moet er in mei 2019 zijn goedkeuring aan geven maar het is zinvol om nu al goed te kijken wat de gevolgen kunnen zijn. Onderstaand een viertal belangrijke wijzigingen die in die wet zijn opgenomen.

Transitievergoeding wordt uitgekleed
De transitievergoeding wordt verder verminderd en is straks voor iedereen gelijk: 1/3 bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Daar staat wel tegenover dat iedere werknemer vanaf de eerste dag van zijn dienstverband recht krijgt op een transitievergoeding. Nu bestaat dat recht pas na een dienstverband van 24 maanden. Dit houdt dus in dat de werknemer die in de eerste week van zijn proeftijd wordt ontslagen, naar rato recht heeft op een transitievergoeding. Dat wordt een flinke administratieve belasting !

Terugkeer van het jaarcontract
Omdat met de invoering van de nieuwe wetgeving iedere werknemer vanaf dag 1 recht krijgt op een transitievergoeding, bestaat er geen reden meer om te contracteren voor een periode die korter is dan 24 maanden. Kortom, het vertrouwde jaarcontract komt weer in beeld, waarbij twee keer kan worden verlengd en de werknemer voor een periode van 3 jaar flexibel kan worden ingezet.

Positie oproepkrachten wordt sterk verbeterd
Werkgevers moeten voortaan 4 dagen van te voren bekend maken op welke dagen een werknemer zijn arbeid moet verrichten. Hierdoor wordt voorkomen dat werknemers zich min of meer permanent beschikbaar moeten houden. Een oproepkracht hoeft niet te verschijnen als een werkgevers hem of haar niet binnen de 4-dagen-termijn heeft opgeroepen.
Heeft een contract 12 maanden geduurd, dan moet de werkgever een aanbod doen aan de werknemer voor een vast aantal uren gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden. Dit moet telkens worden gedaan binnen 1 maand na afloop van deze periode. Voor werknemers die in 2019 al aan dit vereiste voldoen, kent de nieuwe regeling 1 maand uitstel. Concreet betekent dit dat een werkgever tenminste op 1 februari 2020 een aanbod moet hebben gedaan aan deze groep werknemers. Kortom, het aantal uren in 2019 is hier dus bepalend. Als wordt gewerkt met tijdelijke contracten, kan een werkgever- met deze wijzigingen op komst – overwegen of verlenging nog wenselijk is !!
Voor seizoensgebonden arbeid (land- en tuinbouw) bestaat overigens de mogelijkheid om van deze regels in een cao af te wijken.

Payrollen wordt minder aantrekkelijk !
Er wordt een wettelijke definitie van payrolling geïntroduceerd. Tevens hebben payrollmedewerkers straks recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers van de opdrachtgever die eenzelfde of een gelijkwaardige functie vervullen. Er kan niet meer gebruik worden gemaakt van het lichtere uitzendregime. Dit kan worden gezien als een nieuwe maatregel om de inzet van payrollconstructies te ontmoedigen.
Kortom , deze wet heeft grote gevolgen voor de uitzend en payrollbranche maar ook voor alle bedrijven die regelmatig met personeelswisselingen te maken hebben. Wij houden voor u in de gaten of de wet er ook komt en of er nog wijzigingen worden doorgevoerd.

Drs. Marten Bogmans RAiA
Specialist Flexbranche .

Meer nieuws

Vervoerdersaansprakelijkheid. Belangrijk !

Deze verzekering dekt het risico af dat u als vervoerder/ transporteur aangesproken wordt voor schade...

Lees meer

Kentekenplicht Werkmaterieel

Vanaf 1 januari 2022 is er een kentekenplicht voor landbouwvoertuigen en werkmaterieel. Zonder dat kenteken...

Lees meer