AFM

M.E.B. Bedrijfsverzekeringen is geregistreerd bij de AFM onder nummer 2400 3779.

De AFM houdt krachtens de Wet Financieel Toezicht op de deskundigheid en
integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs.

Op www.afm.nl kunt u het register van vergunninghouders raadplegen.