Privacy verklaring

M.E.B. Bedrijfsverzekeringen hanteert het volgende  privacy beleid met betrekking tot het gebruik van haar website bedrijfsverzekeringen-online.nl, www.mebnet.nl en andere sites die door ons zijn opgezet cq opgezet gaan worden.

M.E.B. Bedrijfsverzekeringen respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Verwerking van uw gegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:
– Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
– Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, pensioenen etc.
– Het uitvoeren van marketingactiviteiten
– Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude)
– Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

Alle personen die namens M.E.B. Bedrijfsverzekeringen van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

Contactformulier
Wij kunnen een nieuwsbrief aanbieden waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen, pensioenen etc.

Als u het contactformulier op onze website invult of ons een email stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als de aard van het formulier of de inhoud van uw email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden slechts dan aan verzekeraars verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het financiële product.

Uw rechten
U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u niet meer benaderen voor andere diensten of producten dan die u al van of via ons heeft afgenomen. U kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan:

M.E.B. Bedrijfsverzekeringen
Postbus 307
4900 AG  Oosterhout

Ook heeft u het recht om te weten welke van uw persoonsgegevens wij hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen.

Wanneer u meent dat bepaalde persoonsgegevens niet relevant voor ons zijn, kunt u ze zelfs laten verwijderen. U kunt dit doen door ons een schriftelijk verzoek te sturen, onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs, aan bovengenoemd postadres. Wij zullen dan binnen vier weken op uw verzoek reageren.

COOKIES
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u onze website bezoekt.
Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Waar wij u op onze website om uw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat u zich aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden.

Het gaat om de volgende gegevens:

  • de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox);
  • het tijdstip en de duur van uw bezoek;
  • welke pagina’s bezocht zijn;
  • foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

Wij gebruiken geen tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoekers